Počty kuřáků klesají, vaperů přibývá

Údaje Národního statistického úřadu Velké Británie odhalily pokles lidí kouřících klasické cigarety, přičemž narostl počet uživatelů elektronických cigaret. V BBC News se dočteme, že „vapingová zařízení, jako jsou e-cigarety, sehrála „hlavní roli“ při snižování počtu kuřáků ve Spojeném království“. 1
James Tucker, data a analýzy pro sociální a zdravotní divizi v ONS dodává: „Užívání e-cigaret bylo nejvyšší mezi současnými kuřáky cigaret, a to 25,3 % a bývalými kuřáky, 15,0 %, přičemž pouze 1,5 % lidí, kteří nikdy nekouřili, uvedlo, že v současnosti vapují“. 1

Obrázek z webu BBC

Ve Spojeném království podléhá vaping přísné kontrole bezpečnosti a kvality. Jejich Národní zdravotní služba (NHS) k tomu uvádí: „Vaping není zcela bez rizika, ale představuje malý zlomek rizika kouření cigaret. (…) E-cigarety neprodukují dehet ani oxid uhelnatý, dva z nejškodlivějších prvků tabákového kouře. (…) Mnoho tisíc lidí ve Spojeném království již přestalo kouřit s pomocí elektronické cigarety. Existují důkazy, že mohou být účinné. (…) Recenze z roku 2021 zjistila, že lidé, kteří používali e-cigarety, aby přestali kouřit, a zároveň mají odbornou osobní podporu, mohou mít až dvakrát větší šanci na úspěch než lidé, kteří používali jiné produkty nahrazující nikotin. (…) Používání elektronické cigarety vám může pomoci zvládnout vaše chutě na nikotin.“ 2

Ve Velké Británii dokonce vaping získal podporu ve vládě. A nyní již bývalý ministr zdravotnictví Sajid Javid uvažoval zpřístupnit elektronické cigarety na předpis jako ostatní léky.
„Otevření dveří předpisům na licencované elektronické cigarety v NHS má potenciál omezit počet kuřáků v zemi, pomoci jim přestat kouřit.“ řekl Javid. 3 Díky vapingu ve Velké Británii klesl počet kuřáků za 10 let o 6%. Zjistili, že elektronické cigarety jsou nejefektivnější a nejoblíbenější náhražkou pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit, a tak výrobcům podali pomocnou ruku. „Výrobci těchto kontroverzních produktů je mohou nově registrovat u Medicines and Healthcare products Regulatory Agency [MHRA]. U něj pak projdou stejným schvalovacím procesem jako ostatní léky, které jsou k dispozici u NHS. Britský lékový regulátor výrobcům se zájmem o udělení licence k elektronickým cigaretám vydal dokonce i pomocný návod, jak ji získat.“ 3

A jak jsme na tom v České republice?

Nejnovější statistiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou z roku 2020. Ale je znatelný stejný vývoj jako v Británii. Počty kuřáků klesají, vaperů přibývá. „V roce 2020 užívalo elektronické cigarety 4,8 % osob, z toho 2,3 % respondentů denně, více mužů než žen (6,1 % vs. 3,5 %).“ 4

Český statistický úřad se obrátil na odborníka v léčbě závislosti na tabáku v ČR z lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prof. MUDr. Evu Králíkovou, CSc., a zeptal se, zda se domnívá, že elektronické cigarety snižují riziko kouření. Odpověď zněla: „Určitě ano. Odhaduje se, že je alespoň o devadesát pět procent méně rizikové než kouření. Kuřáci kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli zplodinám spalování, tabákový kouř obsahuje tisíce chemikálií. Pokud někdo nedokáže přestat užívat nikotin, je pro něj méně rizikové, když ho dostane bez spalování tabáku.“ 5
Podobný názor má i MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví. „Obecně lze říci, že pokud tyto alternativní výrobky pomáhají kuřákům v procesu odvykání, mohou být pro tuto dobu méně škodlivé danému člověku, než klasická cigareta. Je tu ale nebezpečí, a statistika to potvrzuje, že podporují v závislosti na jiné formě příjmu nikotinu i lidi, kteří nikdy před tím nekouřili. Vidíme, že skoro 30 procent uživatelů elektronických cigaret dříve nekouřilo klasické cigarety. Je proto nutné zdůrazňovat, že žádná forma e-cigaret, zahřívaných tabákových výrobků a podobných verzí, není zdraví dlouhodobě prospěšná, jak se snaží často veřejnost přesvědčit někteří výrobci.“ 6

A my souhlasíme. Nekuřák nemá začínat s kouřením, ani s elektronickými cigaretami. Ty mají sloužit jako alternativa a prostředek k zbavení se závislosti na cigaretě. Cigarety, ani elektronické, nepatří do rukou mladistvého. Proto se má zákon obracet na sankce za jejich prodej nesprávnému uživateli, ne trestat vaping jako takový. Vláda má poslouchat hlas lidu a výrobcům pomoci v zprostředkování vhodné formy odvykání závislosti na cigaretách.

 

1 https://www.bbc.com/news/uk-63873747
2 https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-smoking/
3 https://www.zdravezpravy.cz/2021/11/22/v-britanii-chteji-zavest-elektronicke-cigarety-na-predpis/
4 https://szu.cz/tema/podpora-zdravi/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice
5 https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/e-kralikova-kuraci-ziji-o-10-let-mene
6 https://szu.cz/po-15-roce-veku-kouri-zhruba-ctvrtina-cechu-caste-a-nadmerne?highlightWords=elektronick%C3%A9+cigarety