Logo Spolku nekuřáků se zaměřilo na česko-slovenské barvy, tudíž červená a modrá jsou dominantou celého projevu. Symbolika plic a srdce je vypovídajícím prvkem pro odnaučené i odnaučující se kuřáky. V logu je nejen symbolika srdce, ale také stylizované zobrazení rukou, které značí zájem o zdraví. Použitý font URANIA_CZ, autor Lukáš Krákora je typ strojového písma, které koresponduje s tahy štětce v logu a vlastním stylem vyjadřuje důraz na fakta. Logo jako celek má vyvolat dojem decentní konzervativnosti zároveň s péčí o vlastní zdraví.

Logo lze použít ve čtverci nebo obdelníku. Na dalších řádcích zjistíte, jak jej použít, ale i jakému užití se vyhnout …

Základní logo a jeho vzhled:

 

Umístění loga v rámci logiky:
Do čtverce umisťujte logo na střed a jako odrážku od kraje využijte polovinu grafické části. Pokud logo není ve čtverci, pak osazení využijte ze všech stran. Tuto logiku užijte, i když není potřeba orámování – tedy pro jakékoliv odsazení.

 

Nepovolené úpravy loga:
Neotáčejte logo, neměňte barvy, nepoužívejte žádné obtažení, nepoužívejte žádné stínování, neměňte poměry loga, nepoužívejte jiné pozadí.

 

Použití značky:
Samotnou značku použijte za stejných podmínek jako celé logo (i ve stejných poměrech) – umístění do čtverce při použití daných barev. Pokud používáte verzi bez barev, volte jen černou a bílou.

 

Nepovolené úpravy značky:
Neotáčejte značku, neměňte barvy, nepoužívejte žádné obtažení, nepoužívejte žádní stínování, neměňte poměry značky, nepoužívejte jiné pozadí!

 

Použití logotypu:
Logotyp (textovou formu) používejte v jednom řádku. Barvu použijte modrou (viz níže) nebo černobílou verzi. Vždy postupujte v rámci pravidel stanovených výše. Použitý font: URANIA_CZ

 

Barvy:

 

Logo a celé jeho provedení je vlastnictvím neziskové organizace Spolek nekuřáků.

Žádáme o:
– férové užití našeho loga v souladu s tímto manuálem.

Vyvarujte se:
– vytváření podobného loga či značky se záměrem možné záměny;
– jakýchkoliv změn na logu či značce;
– užívání grafiky bez spojitosti se spokem;
– užívání grafiky v rozporu se stanovami;
– užití loga, logotypu, značky na merkantiliích bez souhlasu spolku.