Mise

Co je účelem spolku a proč vznikl? Hlavním účelem je sdružit lidi, kteří přestali nebo se snaží přestat kouřit. Spojit je v jeden velký celek a poskytovat nejen jim všechny informace na jednom místě. Informace o THR (Tobacco Harm Reduction – princip snížování škod způsobených tabákem), o formách, jak se zbavit cigaret, o legislativních opatřeních, o novinkách atd. Prostě ukázat lidem cestu, podělit se o zkušenosti a pokud to půjde, setkávat se osobně a nesdílet své poznatky jen online.

Druhým důvodem vzniku je situace v Evropské unii a v jejích členských státech, kde se objevují tendence silného omezování alternativních způsobů příjmu nikotinu. Spolek nekuřáků nám umožní komunikovat, zjišťovat a potažmo i řešit cesty, kudy by se úřední šiml mohl a měl odebírat. Aby se z celé snahy po redukci nebezpečí spojených s kouřením a příjmem nikotinu nestala jedna utažená nesmyslná dojná kráva státu. To znamená, že všichni společně můžeme ovlivnit, co se děje a co se dít bude ve světě elektronických cigaret, zahřívaného tabáku a netabákových nikotinových výrobků. A samozřejmě informovat se vzájemně mezi sebou. Co se chystá, jaké legislativní kroky EU a vláda připravují a co můžeme udělat my, abychom je ovlivnili a minimalizovali negativní dopad.

Toto je ovšem budoucí poslání spolku. Nyní, v začátcích, se chceme věnovat hlavně informovanosti a osvětě. Navazování kontaktů s lékaři, aby lidé měli fundované informace o snížené škodlivosti elektronických cigaret, nikoli jen zprávy z médií. Získávání co největšího množství názorů a náhledů, o které se podělíme s ostatními. Sdílet můžete samozřejmě i Vy. A že těchto zkušeností za léta existence elektronických cigaret není málo …

Tento “svět” již prošel určitým vývojem a my chceme vše, co se týče současného užívání elektronických cigaret a dalších alternativních produktů, uvést na pravou míru.

K tomu nám poslouží také spojení se s ostatními spolky po celé Evropě:

                       

Proč jsme založili spolek

Youtube Start